Od 7. do 10. apríla 2016 bude Varšava miestom konania AGM (Annual General Meeting), a teda najväčšej študentskej konferencie svojho druhu v Európe. Táto udalosť je každoročne organizovaná organizáciou Erasmus Student Network.

AGM svojou veľkosťou a zameraním na mobility reprezentuje de facto celú Erasmus generáciu. Organizátorom tejto prestížnej udalosti je lokálny člen organizácie ESN SGH, vďaka ktorému sa tento rok Varšava stane na štyri dni „hlavným mestom Erasmu“. Počas tohto obdobia bude Varšava hostiť delegáciu 1 200 študentov reprezentujúcich 500 inštitúcií vyššieho vzdelania z 38 krajín. Účelom tohto stretnutia je nielen debata o budúcnosti organizácie ako takej, ale aj o širšom význame medzinárodne orientovanej mládeže v Európe.

"Potrebujeme aby mládež vedela, že nezáleží na ich ekonomickej či etnickej príslušnosti,  ale je to ich názor, na ktorom záleží!"

- Safi Sabuni, Prezidentka ESN

S viac ako 25 rokmi skúseností je ESN najväčšou študentskou organizáciou v Európe, aktívne sa venujúc oblasti mládežníckych mobilít a študentských výmenných pobytov. Organizácia ESN prispieva k tvorbe aktívneho a dynamického akademického prostredia podporovaním a zlepšovaním akademických mobilít a vytváraním lepších vyhliadok mládeže v pracovnej oblasti.  

Práve preto bude Medzinárodný Infomarket stredobodom celého AGM – cieľom tohto infomarketu je dať priestor na prezentáciu stovkám univerzít a mladým medzinárodným spoločnostiam z celej Európy. Infomarket tohto druhu bude najkomplexnejším študentským veľtrhom v Poľsku vôbec, zaobstaraný samotnými študentami. Na podporu zamestnanosti mládeže bude k dispozícií cez 50 workshopov z oblasti neformálneho vzdelávania.

V rámci motta „študenti študentom“, ESN aktívne podporuje európsku integráciu a medzikultúrnu výmenu pomocou mnohých aktivít a samotnej práce dobrovoľníkov. Jedným z najsymbolickejších momentov AGM bude medzinárodná Flag Parade, kde budú jednotliví delegáti kráčať ulicami Varšavy vo farbách svojich krajín za účelom vyjadrenia základných hodnôt ESN – zjednotenie v rozmanitosti, kooperáciu v integrácií a lásku k Európe ako priestoru pre mier a kultúrnu výmenu.

Pre sledovanie tejto udalosti na sociálnych médiách, používajte hashtagy #AGMwarsaw a #THISisESN. Novinky budú publikované na facebook.com/AGMwarsaw a twitter.com/AGMwarsaw2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus Student Network je najväčšia študentská organizácia v Európe. Bola založená 16. októbra 1989 a legálne registrovaná v r. 1990 za účelom podpory a rozvoja študentských mobilít. ESN je súčasťou viac ako 500 inštitúcií vyššieho vzdelania v 38 krajinách. Organizácia ESN sa neustále vyvíja a rozširuje, momentálne je tvorená viac ako 15 000 aktívnymi členmi. Okrem aktívnych členov ESN zahŕňa dokopy 34 000 mladých ľudí, ktorí pomáhajú približne 190 000 študentom každý rok. Viac informácií nájdete v ESN Media Kit.