IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.

WEB: https://iaeste.sk/

IAESTE DNI PRÍLEžITOSTÍ

Hlavnou myšlienkou je firmám umožniť inzerovať svoje pracovné ponuky počas celého roka a cieliť tak priamo na študentov technických univerzít na Slovensku.

IAESTE Online Dni Príležitostí

https://iaeste.sk/projekty/online-dni-prilezitosti/

IAESTE DNI PRÍLEŽITOSTÍ

https://iaeste.sk/projekty/dni-prilezitosti/