INFO K 2 A 3% Z DANE

Obchodné meno (názov): Erasmus Student Network Slovenská republika o.z.
Adresa: ESN Slovakia Office, ŠD 3 Tajovského 51, 97401 Banská Bystrica
IČO: 42300509
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8131000000004001207108 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a. s.)


Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať nám až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať najneskôr v utorok 3. apríla 2018.
do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Viac informácií nájdeš tu a potrebné tlačivá tu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť!