Obchodné meno (názov): Erasmus Student Network Slovenská republika o.z.
Adresa: ESN Slovakia Office, ŠD 3 Tajovského 51, 97401 Banská Bystrica
IČO: 42300509
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK42 1111 0000 0015 3479 0005

Kód banky: 1111    SWIFT kód: UNCRSKBX


Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať nám až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Keďže 31. marec pripadá na nedeľu, podávať žiadosť je možné do 1. apríla 2019.

do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Formuláre nájdeš tu a tu

Viac informácii najdete TU

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť!